Kadınlarda MS

Gebelik

Gebelik

MS hastaları sağlıklı kadınlar gibi gebe kalabilir ve sağlıklı çocuk sahibi olabilir. MS’in düşük yapma veya doğum sıklığı üzerine etkisi yoktur.

  • MS’in gebelik üzerine zararlı bir etkisi yoktur; uzun vadeli ilerleyişinde değişiklik görülmez.

  • Gebelikte MS belirtileri, gebe olmayan MS hastalarındakinden farklı değildir.

  • Gebeliğin 27-40. haftalarını kapsayan 3. döneminde (3. trimester) birçok hastada MS atakları seyrekleşir.

  • MS hastaların gebe kalma ve sağlıklı bir çocuk sahibi olma yeteneğini etkilemez.

Kaynaklar

1. Multipl Skleroz Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türk Nöroloji Derneği. 2016. ISBN: 978-605-89294-4-9.

2. Coyle PK. Ther Adv Neurol Disord. 2016;9(3):198–210.

3. https://www.nationalmssociety.org/Living-Well-With-MS/Diet-Exercise-Healthy-Behaviors/Womens-Health/Pregnancy (son erişim tarihi: 24.09.2018.)

  • Türkiye Multipl Skleroz Derneği
  • Karadeniz Multipl Skleroz Derneği
  • Adana Multipl Skleroz Derneği
  • İzmir Multipl Skleroz Derneği
  • Roche