MS’te Sosyal Yaşam

Yorgunluk

Yorgunluk

Yorgunluk, MS hastalarının en sık yaşadığı belirtilerden birisidir. Anormal yorgunluk hissi ve enerji kaybı olarak yaşanmaktadır. MS hastalarının yarısından fazlası günlük aktivitelerinde ve öz bakımlarında yorgunluk nedeniyle zorlandıklarını vurgulamıştır.

Yeterli magnezyum ve folat alımının yanı sıra soğuk su içme, soğuk duş alma ve deriye soğuk ped uygulaması yorgunluğun yönetiminde fayda sağlamaktadır.

MS hastalarında yorgunluğu azaltmak için:

  • Gevşeme egzersizleri ve yoga yapılabilir.

  • Yapılacak işler önem sırasına göre listelenebilir.

  • Ev ve iş yerinde enerji harcamayı artıracak faktörler ortadan kaldırılabilir; uzanma, eğilme, tırmanma ve taşıma gibi aktiviteler yapılmasına gerek kalmayacak şekilde düzenlenebilir.

Kaynaklar

1. Pommerich UM, et al. Mult Scler Relat Disord. 2018;21(25):282-291.

2. Tuncay FÖ. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2018;32(1):41-46.

3. Multipl Skleroz Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türk Nöroloji Derneği. 2016. ISBN: 978-605-89294-4-9.

  • Türkiye Multipl Skleroz Derneği
  • Karadeniz Multipl Skleroz Derneği
  • Adana Multipl Skleroz Derneği
  • İzmir Multipl Skleroz Derneği
  • Roche