Kadınlarda MS

Anne Olmak

Anne Olmak

MS hastaları gebe kalabilir ve sağlıklı çocuk sahibi olabilir.

Gebeliğin ve yaşının MS hastalığının ilerleyişi üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Doğumdan sonraki ilk 3 ayda hastalığın belirtileri artış gösterse dahi düzenli doktor kontrolü ve tedavi ile kontrol altına alınabilir.

Çocuklar büyüdükçe annenin MS hastası olduğu çocuklarla paylaşılmalı ve hastalığın belirtileri hakkında karşılıklı konuşarak bilgi verilmelidir.

Kaynaklar

1. Multipl Skleroz Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türk Nöroloji Derneği. 2016. ISBN: 978-605-89294-4-9.

2. Sarac E & Önderoğlu L. Perinatoloji Dergisi. 1994; 2:240-242.

3. When a Parent Has MS. National MS Society. 2014.

  • Türkiye Multipl Skleroz Derneği
  • Karadeniz Multipl Skleroz Derneği
  • Adana Multipl Skleroz Derneği
  • İzmir Multipl Skleroz Derneği
  • Roche