MS Nedir?

Multipl skleroz (MS),

merkezi sinir sistemi yani beyin ve omuriliğin bir hastalığıdır. Bağışıklık sistemini etkileyerek miyelin denilen sinir hücresi kılıfı ve sinir hücrelerinde hasar oluşturur.

Kronik bir hastalık olan MS, 20-45 yaşlarında ortaya çıkar ve özellikle kadınlarda daha sık görülür. 

Bazı MS hastalarında hastalık başlangıçtan itibaren adım adım ilerler. Bazı MS hastalarında da hastalığa bağlı belirtiler birkaç gün, birkaç hafta veya birkaç ay boyunca ortaya çıkabilir.


İlerleyici (Progresif) MS

Merkezi sinir sistemini yani beyin ve omuriliği etkileyen bir hastalık olan multipl skleroz (MS), 20-45 yaşlarında ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 2,3 milyon MS hastası olduğu tahmin edilmektedir.

Bazı MS hastalarında hastalık başlangıçtan itibaren yavaş ve sürekli ilerler. İlerleme hızı farklılık gösteren bu MS türüne birincil ilerleyici MS ya da primer progresif MS (PPMS) denilmektedir.

MS tanısı almış yaklaşık her 15 kişiden 1’inde PPMS görülmektedir.

Erkekler ve kadınlarda benzer oranlarda görülen MS’in bu türünde hastalığının belirtileri kişiye özeldir. En sık görülen belirtiler arasında yürüme güçlüğüyle ilgili yaşanan problemler yer almaktadır. Günlük aktiviteler sırasında veya iş yerinde çalışırken hastaların yardım alması gerekebilir.

Ataklarla seyreden MS hastalarının bir kısmı da zaman içinde ikincil ilerleyici MS’e (SPMS) dönüşmektedir.

Kaynaklar

1. Goldenberg MM. Multiple Sclerosis Review. P&T. 2012;37(3):175-184.
2. Giovannoni G, et al. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2016;9:S5–S48.
3. Primary Progressive MS (PPMS). National Multiple Sclerosis Society.
www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Primary-progressive-MS (son erişim tarihi: 22.03.2019).

  • Türkiye Multipl Skleroz Derneği
  • Karadeniz Multipl Skleroz Derneği
  • Adana Multipl Skleroz Derneği
  • İzmir Multipl Skleroz Derneği
  • Roche