MS Tedavisi

MS belirtilerinin şiddeti, süresi ve uzun dönemdeki ilerleyişi hastadan hastaya değişebilmektedir. Bu nedenle MS hastalığının tedavisi kişiye özeldir.

Bazı hastalar atakları (klinik kötüleşme dönemleri) daha sık yaşarken, bazıları tanı sonrası uzun bir süre atak yaşamayabilir.

Kronik bir hastalık olan MS’in tedavisinde amaç; iyi tedaviyle atakları, hastalığın belirtilerini ve ilerlemesini kontrol altına alabilmektir.

Kaynaklar

1. Giovannoni G, et al. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2016;9:S5–S48.

2. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/multiple-sclerosis/symptoms-causes/syc-20350269 (son erişim tarihi:25.09.2018).

  • Türkiye Multipl Skleroz Derneği
  • Karadeniz Multipl Skleroz Derneği
  • Adana Multipl Skleroz Derneği
  • İzmir Multipl Skleroz Derneği
  • Roche