Çerez Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 13.04.2020

Giriş

www.msplatformu.com internet sitesi (“ MS Platformu ” ya da “ Site ”) Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi’ne (" Roche ") aittir veya onun tarafından kontrol edilir. Roche, Türkiye’de İstanbul Ticaret Odası’na 68304 sicil numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0735001546600018 olan ve kayıtlı merkezi Uniq İstanbul Ayazağa Caddesi No:4D / 101 Maslak 34396 Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan bir anonim şirketidir. Roche olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK ”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruması Tüzüğü (General Data Protection Regulation) (“ GDPR ”) gereğince, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz.

MS Platformu üzerinden paylaştığınız ve/veya topladığımız kişisel verilerinize ilişkin olarak, Roche veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Bu Çerez Politikası, MS Platformu üzerinden erişebileceğiniz Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçası olarak, MS Platformu’nda kullanılan çerezler ve diğer izleme teknolojileri hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Roche, bu Çerez Politikası’nda, istediği zaman değişiklikleri bu sayfada yayınlayarak güncelleme yapabilir. Bu güncellemeleri gözden geçirmek için zaman zaman bu sayfayı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojiler nelerdir?

Çerezler, internet sitemiz bilgi toplayabilmek, tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla kullandığımız ve bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi bir başka cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyalarının yanı sıra, çerezler gibi tanımlayıcı işlev gören yazılım, piksel, beacon ya da diğer etiketler de “çerez” olarak adlandırılacaktır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin verileri tarayıp düzenler ve internet sitesini sizler için kullanıcı dostu kılmayı amaçlar. Çerezler; ad-soyadınız, adresiniz, şifreniz, kredi kart bilgileriniz veya hassas nitelikteki kişisel verilerinizi toplamaz ve kaydetmez.

Çerezler, bazı kayıt alanlarındaki belirli bilgileri tekrar girme, size içeriğe özgü bilgilerin sunulmasına yardımcı olma ve sitenin hangi bölümlerinin en popüler olduğunu izleme zahmetinden kurtarır. “Çerez”, web sitelerimizin veya üçüncü taraf ortaklarımızdan birinin web sunucusunun sitelerimizden birine eriştiğinizde bilgisayarınıza gönderebileceği bir dosyadır. Bu dosya daha sonra bilgisayarınıza kaydedilir.

MS Platformu üzerinden sağlanan içerikleri, hizmetleri veya e-postaları kullanımınız kapsamında; görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve gerçekleştirdiğiniz diğer işlemler gibi konularda bilgi toplamak için kullandığımız çerez (cookie), web işaretçileri (web beacons) ve diğer benzer teknolojilerin isimleri ve türleri zaman zaman değişebilmektedir.

Neden Çerezleri ve Diğer İzleme Teknolojilerini Kullanıyoruz?

Çerezleri ve ilgili teknolojileri aşağıdaki amaçlarla kullanıyoruz:

  • Çerezler ve diğer pasif bilgi toplama teknolojileri, sitedeki geçmiş faaliyetlerinize ziyaret tecrübenizi iyileştirebilmemizi sağlar.
  • Çerezler ve diğer pasif bilgi toplama teknolojileri, sitenin kullanımıyla ilgili toplam istatistikleri derlememize, eğilimleri analiz etmemize ve siteyi başka şekilde yönetmemize ve geliştirmemize olanak tanır.
  • Çerezler ve diğer pasif bilgi toplama teknolojileri, aramalarınızı hızlı sonuçlandırmak, sayfalar arasında gezinirken güvende ve emniyette olmanızı sağlamak, taleplerinizi ve sorunlarınızı tespit edebilmek amaçlarına hizmet eder.

Bu teknolojileri aşağıdaki genel kategoriler kapsamında kullanmaktayız

Operasyonel Olarak Gerekli Olanlar. MS Platformu’nun, işlerliğini sağlamak için gerekli olan çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojileri kullanabiliriz. Bunlar, MS Platformu’na, hizmetlerimize ve araçlarımıza erişiminizi sağlayan, kural ve usullere uygun olmayan site davranışlarını tespit etmek, hileli faaliyetleri engellemek ve güvenliği iyileştirmek için gerekli olan veya aramaları kaydetme veya benzer işlevleri kullanmanıza imkân tanıyan teknolojileri içermektedir.

Performansla İlgili Olanlar. MS Platformu’na, hizmetlerimize ve araçlarımıza ilişkin; MS Platformu’nu nasıl kullandığınızı anlamamıza, herhangi bir içeriği veya bağlantıyı görüntüleyip görüntülemediğinizin saptanmasına yardımcı olan veya MS Platformu’nun içeriğini, hizmetlerimizi ve araçlarımızı geliştiren analitik çalışmalarımızın da aralarında bulunduğu performans değerlendirmelerini gerçekleştirmemizi sağlayan, çerezler ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz.

İşlevsellikle İlgili Olanlar. MS Platformu’na, hizmetlerimize ve araçlarımıza erişim sağladığınızda veya bunları kullandığınızda size daha gelişmiş özellikler sunmamıza imkân tanıyan çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojiler kullanabiliriz.

Yetkilendirilmiş üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları tarafından bu teknolojilerin kullanımı

MS Platformu’nda bilgi depolanması amacıyla, vereceğimiz bir yetkiye dayanarak üçüncü taraf çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojiler yerleştirmeleri için, "hizmet sağlayıcıları" olarak bilinen üçüncü taraf şirketler ile çalışmaktayız. Bu hizmet sağlayıcıları, size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sunmamızda bize yardımcı olmaktadırlar.

Bu hizmet sağlayıcıları, içerik sunumu ile anonim site ölçümleri ve analizlerini derlememizde bize yardımcı olmak için söz konusu teknolojileri kullanabilirler. Bu hizmet sağlayıcıları, aramızdaki gizlilik sözleşmeleri ile kişisel verilerin toplanması ve kullanılması konusundaki diğer yasal sınırlamalara tâbidir. Üçüncü taraf çerezler, üçüncü tarafların gizlilik politikası kapsamındadır.

MS Platformu’nun kullanım kolaylığını artırmak ve kullanım istatistiklerini çıkarmak amaçlarıyla aşağıda belirtilen üçüncü taraf çerezlerini veya teknolojilerini kullanmaktayız:

Google Analytics: MS Platformu, Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect. Verilerinizin bu çerezler tarafından kullanılmasını istemiyorsanız, burada bulunan Google’ın devre dışı bırakma aracını kullanabilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Çerez ve benzer teknolojiler kullanılarak ne tür kişisel bilgiler toplanmaktadır?

Çerezler, bilgisayarınızı veya tarayıcınızı tanımlayan bilgileri ve ayrıca tarama geçmişinize ilişkin bilgileri alabilir. Çerez kullanımıyla elde ettiğimiz bilgiler, sizinle ilgili diğer kişisel verilerle birleştirilebilir.

Kişisel verileriniz bu teknolojiler kullanılarak ancak bilgilendirmede bulunarak ve ilgili mevzuatta düzenlenen bir hukuki sebebe dayanarak otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kapsamda, çerezler ve benzer teknolojiler aracılığıyla topladığımız kişisel verileriniz, Kanun’da düzenlenen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Çerez ve benzer teknolojiler kullanımımız

Yalnızca bu teknolojiler aracılığıyla kullanılabilir olan birtakım özellikleri, hizmetleri, uygulamaları sunmaktayız. Bu teknolojileri, tarayıcınızın, yüklediğiniz uygulamanın veya cihazınızın müsaade etmesi halinde, her zaman engelleyebilir, silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, zorunlu fonksiyonel çerezler bakımından, çerezler ve diğer benzeri teknolojilerin kullanımını devre dışı bırakmanız halinde, birtakım site özelliklerinden, hizmetlerden, uygulamalardan ve araçlardan faydalanamayabilirsiniz. Ayrıca, tarayıcı oturumunuz esnasında şifrenizi daha sık girmeniz gerekebilir. Bu teknolojileri nasıl engelleyeceğiniz, sileceğiniz veya devre dışı bırakacağınız hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen tarayıcı ve cihaz ayarlarınızı gözden geçiriniz.

Genel olarak bu teknolojiler, tarayıcınız veya cihazınıza, MS Platformu tarafından ileride sunucumuzun veya dâhili sistemlerimizin sizi tanımasına yarayacak bilgilerin saklamasını sağlayan teknolojilerdir. Uygulanabilir olduğu durumlarda, çerezlerimizi ve diğer benzeri teknolojilerimizi, sadece bizim ve/veya yetkili hizmet sağlayıcılarımızın okuyabilmesini veya takip edebilmesini temin etmek amacıyla sadece bizlerin okuyabileceği şekilde tasarlanmış benzersiz ve tek bir tanımlayıcı atayarak (unique identifier) koruyoruz.

Ne Tür Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri Kullanıyoruz?

Çerezler (Cookies)

Herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcı veya cihazınızın hafızasına yerleştirilen, genellikle harf ve rakamlardan oluşan kısa metin dosyalarıdır. Çerezlerin birkaç türü bulunmaktadır:

“Kalıcı çerezler”, tarayıcı oturumları arasında cihazınızda saklanan ve bize tercihlerinizi hatırlama imkânı tanıyan çerezlerdir.

“Birinci taraf çerezleri”, ziyaret ettiğiniz site tarafından tanımlanan çerezlerdir.

“Üçüncü taraf çerezleri”, ziyaret ettiğiniz site dışındaki üçüncü kişi site tarafından tanımlanan çerezlerdir.

Çerezler çoğu tarayıcıda bulunan araçlar ile devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Tercihlerinizin, kullandığınız her bir tarayıcı için ayrı olarak tanımlanması gerekmekte olup farklı tarayıcılar, farklı işlevler ve opsiyonlar sunmaktadır.

Web işaretçileri (Web Beacons)

Sitemiz, uygulamalarımız ve araçlarımıza dahil edilebilen, genellikle çerezler ile birlikte çalışan, kullanıcılarımız ile kullanıcı davranışlarını tespit etmeye yarayan ve "piksel etiketleri" veya "clear GIFler" olarak da bilinen ufak kısa grafik imgelerdir.

Benzer teknolojiler

Yerel paylaşımlı nesne veya yerel depolama kullanarak tarayıcı veya cihazınızda bilgi saklayan flash çerezler, HTML 5 çerezler ve diğer internet uygulamaları, yazılım yöntemleri gibi teknolojilerdir. Bu teknolojiler, tüm tarayıcılarınız üzerinden çalışabilir. Bazı hallerde, bunları tümüyle tarayıcınız aracılığıyla kontrol edemeyebilir ve bu tür durumlarda doğrudan doğruya yüklenen uygulamalarınız veya cihazınız aracılığıyla kontrol sağlamanız gerekebilir.

Birbirleri yerine de kullanılabilen "çerezler" veya "benzer teknolojiler" terimlerini, MS Platformu’na ait tüm politika metinlerinde, tarayıcınızda veya cihazınızda veri saklamak için kullandığımız ve yukarıda belirtilen şekilde bilgi toplayan veya sizi teşhis etmemize yardımcı olan tüm teknolojileri ifade etmek üzere kullanabilmekteyiz.

Çerez ve benzer teknolojileri nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?

MS Platformu’nda kullandığımız çerezler ve benzer teknolojilerin tümünü devre dışı bırakmak istemeniz halinde bunu, tarayıcı veya cihazınızın müsaade ettiği şekilde engelleyerek, silerek veya devre dışı bırakarak sağlayabilirsiniz. İnternet tarayıcınız ve Cihazınız üzerinden, ayarlar, seçenekler, yardım veya destek sayfaları üzerinden, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak, çoğu internet tarayıcısı, bir çerez aldığınızda size bildirmek için tarayıcı ayarlarınızı değiştirmenize izin verir; bu, kabul edip etmemeyi seçmenizi veya tüm çerezleri otomatik olarak reddetmenizi sağlar.

Tarayıcılarınızda çerezleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla:

https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Çerezleri farklı masaüstü bilgisayar tarayıcılarında engellemeye ilişkin gerekli belgelere ayrıca www.aboutcookies.org adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim

Bu Çerez Politikası veya Site hakkındaki soru, yorum ve taleplerinizle ilgili olarak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Ticari Unvan: Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi

MERSİS No.: 0735001546600018

Merkez Adresi: Uniq İstanbul, Ayazağa Cad. No.4 D/101 Maslak 34396 Sarıyer, İstanbul

Telefon: +90 212 366 90 00

KEP Adresi: [email protected]

E-Posta Adresi: [email protected]